Welkom op de site van NEMESIS.

NEMESIS is een groot bevolkingsonderzoek naar psychisch welzijn en lichamelijke gezondheid. Het onderzoek levert veel kennis en cijfers op over de gezondheid, het welzijn en belangrijke levensgebeurtenissen van Nederlanders. Hulpverleners, preventiemedewerkers en beleidsmakers hebben deze informatie nodig om de gezondheidszorg te kunnen verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit vier rondes die om de drie jaar worden uitgevoerd. De eerste ronde van NEMESIS vond plaats in de periode november 2007 tot juni 2009. Hiervoor werden willekeurig verspreid over heel Nederland, 10.000 mensen tussen 18 en 65 jaar benaderd. Aan deze eerste ronde deden 6646 mensen mee; mensen met én zonder problemen met hun gezondheid en welzijn. Alle deelnemers uit de eerste ronde werden in 2010-2012 wederom benaderd. Voor de derde ronde, die in de periode 2013-2015 werd uitgevoerd, werden alle deelnemers uit de tweede ronde opnieuw benaderd.

In het najaar van 2016 gaan we van start met de vierde ronde van NEMESIS. Voor deze vierde ronde gaan wij alle mensen benaderen die aan de derde ronde hebben deelgenomen. Deze gesprekken zullen weer ongeveer drie jaar na de derde ronde worden gehouden. Om uitspraken te kunnen doen over veranderingen in gezondheid en welzijn is het belangrijk dat in de derde ronde met dezelfde persoon wordt gesproken als in de voorgaande drie rondes.

In november 2016 starten we met het eerste interview van de vierde ronde. Het veldwerk loopt door tot en met juni 2018.