Verspreid over de periode november 2016 tot juni 2018 krijgen alle deelnemers van de derde ronde een brief en folder met een uitnodiging om opnieuw mee te doen. Binnen 14 dagen na het ontvangen van de brief zal een interviewer van het bureau GfK contact met u opnemen om een afspraak te maken. De kans is groot dat dit dezelfde interviewer is als bij de voorgaande drie rondes.

Het interview zal weer ongeveer 1 uur en 20 minuten duren. Het gesprek zal bij voorkeur bij u thuis plaatsvinden. Er wordt natuurlijk altijd gezocht naar een tijdstip dat u het beste uitkomt. Voor meer uitleg over het interview kunt u ook hier bij de veelgestelde vragen kijken.

Als blijk van waardering voor uw medewerking ontvangt u na het gesprek een cadeaubon.

Het is belangrijk dat het gesprek in de vierde ronde met dezelfde persoon wordt gevoerd als in de eerste drie rondes. Het is niet mogelijk de vragenlijst door iemand anders uit uw huishouden te laten beantwoorden.

Formulier

De interviewers moeten u van tevoren helder en duidelijk vertellen wat de bedoeling is van het interview, dat u vrijwillig deelneemt en vragen kunt weigeren bijvoorbeeld.

Om te kunnen laten zien dat u goed geïnformeerd aan het gesprek begint, vraagt de interviewer u om een formulier te tekenen; het zogenaamde toestemmingsformulier. U geeft hiermee aan dat u vrijwillig aan de studie meedoet en dat u alle belangrijke informatie heeft gekregen.

Waar gaan de vragen over?

Er worden vooral vragen gesteld over uw leven, uw gezondheid en uw ervaringen. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. Maar sommige vragen kunnen indringend zijn. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd.

Als u meedoet, bent u altijd vrij om bepaalde vragen niet te beantwoorden, zonder daarbij de reden aan te geven.

Het interview in de vierde ronde zal ongeveer net zo lang duren als in de derde ronde die in de periode 2013-2015 is uitgevoerd.