De verzamelde gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. In de verslagen over het onderzoek kunnen uw antwoorden ook niet worden herleid tot u persoonlijk. De verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan de namen van degenen die de gegevens aan ons hebben verstrekt.

Verder zijn de interviewers erop getraind om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke informatie. Gegevens worden niet doorgegeven aan anderen buiten het onderzoek.

Ethisch getoetst

Het onderzoek is getoetst en goedgekeurd door de Medisch-ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg. Deze commissie ziet erop toe dat het onderzoek netjes en volgens de vooraf vastgestelde regels gebeurt.