Waarom word ik voor de vierde keer gevraagd mee te doen aan het onderzoek?

Een belangrijk onderdeel van de studie is het bestuderen hoe het over een langere periode gaat met de mensen die eerder aan het onderzoek hebben meegedaan. Zo komen we meer te weten over hoe het komt dat sommige mensen klachten krijgen, en anderen niet of veel minder, en waarom sommige mensen langer klachten houden terwijl die bij anderen redelijk snel verdwijnen. Door dit onderzoek weten we nu beter hoeveel mensen problemen krijgen met hun gezondheid en welbevinden, welke gebeurtenissen daaraan vooraf gingen, en hoe ingrijpend deze problemen voor mensen kunnen zijn. Dit is een belangrijk onderdeel van het onderzoek omdat hierover op dit moment nog weinig van bekend is. Daarnaast gaan we na welke groepen in de bevolking meer ondersteuning zouden moeten krijgen en hoe de zorg beter kan worden georganiseerd. Ook hebben we laten zien dat mantelzorgers die er alleen voor staan vaker psychische problemen krijgen. In de praktijk wordt nu aan deze mantelzorgers extra ondersteuning gegeven. Meer resultaten kunt u nalezen in de bijlage die samen met de vooraankondiging in april naar u is gestuurd

Wat is er nieuw in de vierde ronde?

In de eerste ronde ging het over uw gezondheid en welzijn gedurende uw leven tot aan het moment van interviewen toe. In de tweede en derde ronde gingen de vragen vooral over de laatste drie jaar. Hierdoor was het gesprek gemiddeld wat korter dan het eerste gesprek. In de vierde ronde gaan de vragen vooral over de afgelopen drie jaar. Ook komen nieuwe onderwerpen aan bod. De lengte van het interview zal vergelijkbaar zijn met die van de tweede en derde ronde.

Waar gaan de vragen over?

Er worden vooral vragen gesteld over uw leven, uw gezondheid en uw ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Maar sommige vragen kunnen indringend zijn. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd.

Ik wil graag dezelfde interviewer als in de vorige rondes, kan dat?

Aan de vierde ronde van NEMESIS werken voor een groot deel dezelfde interviewers mee als aan de voorgaande drie rondes. Deelnemers worden dan ook zoveel mogelijk gekoppeld aan dezelfde interviewer. De kans is dus groot dat u dezelfde interviewer krijgt.

Wat levert het mij op?

U doet mee aan een belangrijk bevolkingsonderzoek naar de Nederlandse gezondheid. Veel mensen vinden een gesprek over hun leven fijn.
Meer dan 90% van de mensen die tot nu toe zijn geïnterviewd zeggen dat ze het gesprek als prettig hebben ervaren. U krijgt een cadeaubon na het gesprek, of u kunt het geld laten overmaken aan een goed doel.

Is het moeilijk om mee te doen aan NEMESIS?

NEMESIS gaat over uw leven en uw ervaringen. Er worden geen moeilijke vragen gesteld. Als u iets niet meer weet of een vraag niet wilt beantwoorden kunt u dat altijd zeggen tegen de interviewer.

Is deelname aan NEMESIS verplicht?

Uw deelname aan de NEMESIS-studie is geheel vrijwillig. Ook als u meedoet, bent u vrij om bepaalde vragen niet te beantwoorden, zonder daarbij de reden aan te geven.

Ik ga al regelmatig naar de huisarts, daar zijn mijn gegevens dan toch al bekend?

De gegevens bij de huisarts zijn niet voor dit soort onderzoek bedoeld. Wij kunnen deze ook niet bekijken. Bovendien gaat u misschien niet voor al uw problemen naar de huisarts.

Ik ben helemaal gezond, is dat niet genoeg voor jullie om te weten?

Nee, het is voor ons dan juist interessant om met u te praten. We willen een beeld van de hele bevolking krijgen. En we willen graag weten hoe het komt dat u gezond bent, en anderen juist niet. Zo krijgen we waardevolle informatie van mensen met klachten, en van mensen zonder klachten.

Jullie weten nu toch hoe ik heet, hoe kan het dan anoniem zijn?

Uw naam en adres worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen. Ze worden beheerd door bureau GfK, los van uw antwoorden. Het zal nooit gebeuren dat uw naam in een rapport of publicatie voorkomt, of dat u daarin voor anderen herkenbaar bent.

Mag mijn partner of iemand anders erbij zitten?

Er mogen geen andere mensen aanwezig zijn bij het gesprek. Het is voor u het prettigste dat u vrijuit kunt antwoorden en uw antwoorden in vertrouwelijkheid kunt geven. Het is daarom het beste als het gesprek wordt gevoerd in een ruimte waar geen anderen zijn.

Moet het gesprek bij mij thuis plaatsvinden?

De huiselijke omgeving is voor de meeste mensen de prettigste plaats om te praten over eigen gebeurtenissen in het leven. Als dit niet kan of als u dit niet wil, kunt u dit laten weten aan de interviewer. Die zoekt dan naar een andere ruimte, bijvoorbeeld een bibliotheek of buurthuis.

Krijg ik de uitslag van het onderzoek?

De interviewer is geen dokter en kan na het gesprek dan ook niet zeggen of u gezond bent of niet. De interviewer weet ook niet of uw klachten te maken hebben met een bepaalde ziekte. Dat is ook niet de bedoeling van deelnemen aan dit onderzoek.
De interviewer is geen hulpverlener: als u klachten heeft waar u last van heeft, kunt het beste naar de huisarts of een andere hulpverlener gaan.

Waar staat de afkorting NEMESIS voor?

De naam NEMESIS is een afkorting van de Engelse woorden NEtherlands MEntal Health Survey and Incidence Study. Het toeval wil dat Nemesis ook een Griekse godin is.