Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we in opdracht van het ministerie van VWS een vierde meting van NEMESIS gaan uitvoeren. De vierde meting start in november 2016, drie jaar na de start van de laatste meting, en zal tot medio 2018 duren. In overleg met vertegenwoordigers van het GGZ veld, onderzoeksinstituten en universiteiten worden de onderwerpen en vragen van de vragenlijst de komende tijd vastgesteld. De totale duur van NEMESIS bedraagt met deze vierde meting negen jaar. De deelnemers aan de derde meting zullen drie jaar na het derde interview nog een keer door een interviewer worden benaderd. Zij zullen vooraf tijdig worden geïnformeerd.

Lees hier het nieuwsbericht van het Trimbos-instituut.