NEMESIS levert inzicht in de gezondheid en het welzijn van Nederlanders en veranderingen daarin. Dit is onmisbare kennis voor beleidsmakers in de gezondheidszorg, voor de politiek, voor mensen die behandelprogramma's maken en voor de wetenschap.

We kunnen natuurlijk niet alle Nederlanders interviewen; daarom hebben we in de eerste ronde een willekeurig gekozen groep mensen benaderd. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van alle Nederlanders zijn uw antwoorden dus heel belangrijk. U vertegenwoordigt namelijk een grote groep mensen.

Een belangrijk onderdeel van de studie is het bestuderen van veranderingen in gezondheid en welzijn van mensen. Om na te kunnen gaan hoe het na drie jaar gaat met mensen die aan de eerste drie rondes van het NEMESIS project hebben meegedaan, is uw deelname erg belangrijk voor het onderzoek.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en daarom krijgt u na het gesprek een cadeaubon. U kunt ook het geldbedrag over laten maken aan een goed doel.

Verder blijkt uit eerdere ervaringen dat mensen het prettig vinden om over hun eigen leven te praten. Van alle mensen die meededen aan de derde ronde, zegt meer dan 90% dat ze het een prettig gesprek vonden.

Inzendingen deelnemers

Hieronder een aantal redenen waarom mensen deelnemen aan NEMESIS:

“Ik doe mee aan NEMESIS omdat...
... niet alleen mijn gezondheid en welzijn telt.”
... het belangrijk is om samen te werken aan een betere toekomst.”
... beleidsmedewerkers zonder onderzoek geen optimaal beleid kunnen voeren.”