Augustus 2018

Het veldwerk van de vierde meting van de NEMESIS studie is onlangs met succes afgerond. In totaal zijn nu 4.007 deelnemers mondeling geïnterviewd.We willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun bereidheid om in de afgelopen 9 jaar 4 maal deel te nemen aan dit belangrijke onderzoek.

Lees hier het hele artikel.

November 2017

Het veldwerk van de vierde ronde is in oktober 2016 gestart en loopt nu ongeveer een jaar. Inmiddels zijn ongeveer 3.300 personen benaderd en hebben bijna 2.900 personen deelgenomen. De komende periode (tot ongeveer juni 2018) zullen nog eens ruim 1.300 personen benaderd worden om deel te nemen aan dit belangrijk onderzoek. Uiteindelijk is het streven om ongeveer 4.000 interviews te realiseren. Uw medewerking aan dit onderzoek is daarbij heel belangrijk.

April 2016

Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat we in opdracht van het ministerie van VWS een vierde meting van NEMESIS gaan uitvoeren. De vierde meting start in november 2016, drie jaar na de start van de laatste meting, en zal tot medio 2018 duren. In overleg met vertegenwoordigers van het GGZ veld, onderzoeksinstituten en universiteiten worden de onderwerpen en vragen van de vragenlijst de komende tijd vastgesteld. De totale duur van NEMESIS bedraagt met deze vierde meting negen jaar. De deelnemers aan de derde meting zullen drie jaar na het derde interview nog een keer door een interviewer worden benaderd. Zij zullen vooraf tijdig worden geïnformeerd.

Januari 2016

NEMESIS onderzoeker Ron de Graaf staat voor de tweede keer op rij op een wereldwijde lijst van invloedrijke toponderzoekers. Lees hier het nieuwsbericht van het Trimbos-instituut.

Augustus 2015

Afgelopen juni werd de derde ronde van de NEMESIS-studie afgesloten. Van alle deelnemers die aan de tweede ronde hebben deelgenomen, hebben ruim 4.600 mensen (bijna 88%) ook aan de derde ronde meegedaan. Dit is een geweldig resultaat, waarvoor we alle deelnemers dan ook hartelijk willen bedanken!

Oktober 2014

Het veldwerk van de derde ronde loopt nu ongeveer een jaar. In deze periode hebben inmiddels 3.000 personen deel genomen aan deze meting. Naar verwachting zal het onderzoek nog een half jaar lopen en in het voorjaar van 2015 worden afgesloten. Uiteindelijk is het streven om ongeveer 4.500 interviews te realiseren.

Maart 2014

Het veldwerk van de derde ronde van NEMESIS is in volle gang. Inmiddels zijn bijna 1.500 deelnemers uit ronde 2 door de interviewers benaderd. Dit heeft al 1.040 gesprekken en 130 afspraken opgeleverd. Van de overige mensen werd het merendeel nog niet bereikt.

Wij zijn zeer verheugd over de grote bereidheid onder de deelnemers om drie jaar na het tweede gesprek weer aan de studie mee te doen. Dit is van groot belang voor de waarde van de resultaten. We hopen van harte dat deze positieve lijn doorzet en zoveel mogelijk mensen wederom deelnemen aan deze derde meting.

Oktober 2013

Na een drukke voorbereiding is deze maand de derde, en in principe laatste, ronde van NEMESIS gestart. Alle deelnemers van de tweede ronde zullen opnieuw worden benaderd met de vraag om (nog een keer) mee te doen. Nagenoeg alle deelnemers hebben hiervoor toestemming gegeven. Het gesprek zal vergelijkbaar in lengte zijn als bij de tweede ronde. Voordat een interviewer contact met u opneemt, ontvangt u een brief en folder met een uitnodiging. Tevens hebben alle deelnemers aan de tweede ronde in het voorjaar van 2013 een aankondigingsbrief ontvangen met daarbij een samenvatting met de nieuwste resultaten.

Deze samenvatting kunt u hier nog een keer nalezen.

De studie wordt waardevoller als alle deelnemers een derde keer worden geïnterviewd. Zo kunnen namelijk veranderingen in gezondheid en welzijn bij dezelfde groep mensen worden onderzocht.

Ook deze keer worden de gesprekken verzorgd door bureau GfK. De deelnemers uit de tweede ronde zullen ongeveer 3 jaar na het tweede gesprek worden benaderd door een van de interviewers. In de meeste gevallen gaat het hierbij om dezelfde interviewer.

Maart 2013

Na het uitkomen van het eerste rapport over de tweede meting van de studie, Incidentie van psychische aandoeningen, is de studie weer volop in het nieuws geweest. Een voorbeeld kunt u hier nalezen.

De PDF versie van het rapport kunt u gratis downloaden via de site van het Trimbos instituut (zie inkijkexemplaar).

November 2012

Afgelopen juni werd de tweede ronde van de NEMESIS-studie afgesloten. Van alle deelnemers die aan de eerste ronde hebben deelgenomen, hebben ruim 5.300 mensen (80%) ook aan de tweede ronde meegedaan. Dit is een geweldig resultaat, waarvoor we alle deelnemers dan ook hartelijk willen bedanken!

Het analyseren van alle informatie is nu in volle gang. Zodra de eerste uitkomsten bekend zijn, zullen we de deelnemers aan de tweede ronde hierover berichten.

September 2011

Ook tijdens de zomermaanden hebben weer veel mensen meegedaan aan de NEMESIS-studie. Op dit moment (medio september) hebben in totaal ruim 3.100 deelnemers uit ronde 1 opnieuw deelgenomen. Daarnaast staan er alweer zo'n 200 afspraken gepland voor nieuwe gesprekken met onze interviewers. Dit is een prachtige tussenstand waarvoor we alle deelnemers tot nu toe nogmaals willen bedanken!

Deze tweede ronde van de NEMESIS-studie zal naar verwachting tot het voorjaar van 2012 doorlopen. Alle deelnemers uit ronde 1 zullen telkens ongeveer drie jaar nadat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden opnieuw worden benaderd. Dit gebeurt doorgaans door dezelfde interviewer als destijds. We hebben gemerkt dat dit door de deelnemers zeer wordt gewaardeerd.

Maart 2011

Het voorjaar is begonnen en de tweede ronde van NEMESIS is in volle gang. Inmiddels zijn zo'n 2.000 deelnemers uit ronde 1 door de interviewers benaderd. Dit heeft al ruim 1.400 gesprekken en 200 afspraken opgeleverd. Van de overige mensen werd het merendeel nog niet bereikt.

Wij zijn zeer verheugd over de grote bereidheid onder de deelnemers om drie jaar na het eerste gesprek weer aan de studie mee te doen. Dit is van groot belang voor de waarde van de resultaten. We hopen van harte dat deze positieve lijn doorzet en zoveel mogelijk mensen wederom deelnemen.

November 2010

Deze maand is na een drukke voorbereiding de tweede ronde van NEMESIS gestart. Alle deelnemers van de eerste ronde zullen opnieuw worden benaderd met de vraag om (nog een keer) mee te doen. Nagenoeg alle deelnemers hebben hiervoor toestemming gegeven. Het zal in dit geval een aanzienlijk korter interview betreffen dan bij de eerste ronde. Voordat een interviewer contact met u opneemt, ontvangt u een brief en folder met een uitnodiging.

De studie wordt waardevoller als alle deelnemers een tweede keer worden geïnterviewd. Zo kunnen namelijk veranderingen in gezondheid en welzijn bij dezelfde groep mensen worden onderzocht.

Ook deze keer worden de gesprekken verzorgd door bureau GfK. De deelnemers uit de eerste ronde zullen ongeveer 3 jaar na het eerste gesprek worden benaderd door een van de interviewers. In de meeste gevallen gaat het hierbij om dezelfde interviewer.

April 2010

Na het uitkomen van het eerste rapport, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, is de studie weer volop in het nieuws geweest.

Een verzameling artikelen kunt u hier nalezen.

De PDF versie van het rapport kunt u gratis downloaden via de site van het Trimbos instituut (zie inkijkexemplaar).

Januari 2010

In 2009 werd het veldwerk van de eerste meting van NEMESIS afgerond. Uiteindelijk hebben 6.646 personen aan het onderzoek deelgenomen. Over ongeveer een maand wordt het eerste rapport met resultaten uit deze eerste meting verwacht.

Inmiddels werden enkele resultaten wel al in de pers besproken.De artikelen die zowel de landelijke als regionale dagbladen hebben gehaald, kunt u hier nalezen.

In de tussentijd zijn achter de schermen de voorbereidingen voor de tweede meting alweer van start gegaan. Alle deelnemers zullen ongeveer 3 jaar na deelname aan de eerste meting worden benaderd met het verzoek hieraan deel te nemen. Nagenoeg alle deelnemers hebben hiervoor gelukkig toestemming gegeven. Het zal in dit geval een aanzienlijk korter interview betreffen dan bij de eerste meting het geval was.