De NEMESIS-studie is zorgvuldig voorbereid. Het Trimbos-instituut is bij de opzet van het onderzoek geadviseerd door wetenschappers van diverse universiteiten in Nederland.

Het bureau GfK voert de interviews uit, omdat het goede interviewers heeft en veel ervaring heeft met het uitvoeren van grootschalige onderzoeken, zoals NEMESIS.

De interviewers hebben een 3-daagse training gekregen om de vragen bij iedereen op dezelfde manier te stellen. Zij gebruiken een vragenlijst waarmee al in veel landen in de wereld goede ervaring is opgedaan.

Om te zorgen voor een goede kwaliteit van het onderzoek, zijn er bepaalde regels opgesteld.