Psychisch welzijn en lichamelijke gezondheid

NEMESIS is een groot landelijk onderzoek naar het psychisch welzijn en de lichamelijke gezondheid en levensgebeurtenissen van Nederlanders. Het onderzoek bestaat uit vier rondes die om de drie jaar worden uitgevoerd. In de eerste ronde zijn in anderhalf jaar tijd 6.646 Nederlanders geïnterviewd. Mensen met, en mensen zonder problemen met hun gezondheid en hun welzijn werden geïnterviewd. In de periode 2010-2012 zijn dezelfde mensen opnieuw benaderd om deel te nemen aan de tweede ronde. In de tweede ronde zijn 5.303 Nederlanders geïnterviewd. In de periode november 2013 t/m juni 2015 zijn de gesprekken van de derde ronde uitgevoerd. Hieraan hebben 4.618 personen deelgenomen die ook aan de eerste en tweede ronde hebben meegedaan. In november 2016 starten we met het eerste interview van de vierde ronde. Het veldwerk loopt door tot en met juni 2018.

Cijfers

NEMESIS levert veel kennis en cijfers op over de gezondheid, het welzijn en belangrijke levensgebeurtenissen van Nederlanders. Hulpverleners, preventiemedewerkers en beleidsmakers hebben deze informatie nodig om de gezondheidszorg te kunnen verbeteren.

De gegevens van de eerste ronde interviews van NEMESIS zijn verwerkt in het rapport De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. De PDF versie van het rapport kunt u gratis downloaden via de site van het Trimbos instituut (zie inkijkexemplaar).

Het veldwerk en eerste resultaten van de tweede ronde van NEMESIS zijn beschreven in een publicatie, Incidentie van psychische aandoeningen. Download hier de volledige PDF.

Naar aanleiding van de derde ronde zijn er diverse publicaties geweest. Deze kunt u vinden onder de knoppen Nieuws en Resultaten. Hier kunt u nieuwsberichten en Nederlandstalige rapporten vinden die naar aanleiding van het NEMESIS onderzoek zijn gepubliceerd. Bij elke publicatie is een samenvatting en een download van het rapport toegevoegd.

Uitvoering

NEMESIS wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut in Utrecht in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vraaggesprekken worden verzorgd door GfK. Dit is een gespecialiseerd bureau in het afnemen van interviews.